ავსტრალიურმა კომპანია Guger Technologies-მა მოქმედებაში აჩვენა სისტემა intendiX, რომელიც იძლევა გონებით კომპიუტერის მართვის საშუალებას. დემონსტრაცია ჩატარდა გამოფენა CeBIT 2011-ზე.

სისტემის მუშაობა დაფუძნებულია ელექტროენცეფალოგრაფიის პრინციპზე: მომხმარებელს თავზე უკეთებენ ელექტროდებიან ქუდს, რომელიც ახდენს ტვინის სიგნალების რეგისტრაციას. შემდეგ ეს ინფორმაცია გამაძლიერებლის გავლით შედის დასამუშავებლად კომპიუტერში, სადაც ანალიზირდება და ხდება მისი ინტერპრეტაცია სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით.

intendiX იძლევა ტექსტური შეტყობინების აკრეფის საშუალებას, რომელიც შეგვიძლია შმდეგ გავგზავნოთ ან თუნდაც წარმოვათქმევინოთ ეს ტექსტი სინთეზირებულ ხმას. მუშაობისას ეკრანზე გამოისახება რიცხვების და ასოების დაფა და საჭირო სიმბოლოს აკრეფისათვის მომხმარებელმა უბრალოდ ყურადღება უნდა გაამახვილოს ამ სიმბოლოზე.

ვარჯიშის შემდეგ ცდისპირებმა შეძლეს და “ბეჭდვის” დრო დაიყვანეს წამში 0,9 სიმბოლომდე. ხოლო გამოუცდელმა მომხმარებელს ერთი ასოს აკრეფისათვის შესაძლოა ერთი წუთი დაჭირდეს.

პერსპექტივაში intendiX შესაძლოა გამოყენებული იქნეს როგორც პარალიზებული ადამიანების ურთიერთობის საშიალება. არ არის გამორიცხული ასევე, რომ Guger Technologies-ის ნამუშევარს კდიევ სხვა გამოყენების სფეროები გამოუჩნდება.

http://www.youtube.com/watch?v=VEGQo3BTjk8

გამოყენებულია PhysOrg-ის მასალები.