თანხის ეს რაოდენობა მიუთითა Forbes-ის ექსპერტმა ბრიუს ურბინმა. გასაგებია, რომ  მისთვის არავის არ მიუწოდებია რამე ინფორმაცია, ყველა გამოთვლა მათ თვითონ შეასრულა. საინტერეოსა, რომ გამოთვლები ბრიუსის მეგობარმა ფილ ტერიმ გააკეთა, რომელიც Creative Good კომპანიის დამფუძნებელია. საერთოდ კი შეფასება, რომელსაც ეს ორი ექსპერტი აკეთებს საკმაოდ დამაჯერებელია. აღსანიშნავია რომ 2005 წელს News Corp-მა MySpace-ში გადაიხადა დაახლოებით ასეთივე თანხა, 580 მილიონამდე. მოდით ვნახოთ თუ რისგან შედგებოდა გამოთვლები ამ შემთხვევაში.
გასათვალისწინებელი მონაცემებია:

—  Google+ შექმნაში მონაწილეობას დაახლოებით 500 ადამიანი ღებულობდა;
— ამ სამუშაოში თითოეულმა მათგანმა 250 ათასამდე დოლარი აიღო (მთელი სამუშაოს პერიოდში) ანუ 125 მილიონი დოლარი.

ამის გარდა, Google+ შეიქმნა რამოდენიმე კომპანიის ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით, რომელიც კორპორაციამ უფრო ადრე იყიდა:

— 123 მილიონი — On2;
— 158 მილიონი — 
Widevine;
— 179 მილიონი — Slide;

გამოვიდა 585 მილიონი. საბოლოო ჯამში ჯამი უფრო მეტი გამოვიდა, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არა აქვს. ასევე საინტერესოა, რომ ექსპერტები Google+ არ თვლიან წარმატებულ ინვესტიციად, თვლიან რა MySpace-ის ანალოგიურ ვარიანტს, რომელიც შემდეგ 35 მილიონად გაიყიდა.

თუმცა ისიც უნდა ითქვას,რ ომ Google-ის შანსები უფრო მეტია ვიდრე MySpace-ს ქონდა, რამდენადაც თუ Google-ის მილიონობით მომხმარებლიდაც სულ მცირე მაინც გახდება ამ სოც. ქსელის მომხმარებელი, პროექტი წარმატებულად ჩაითვლება. საჭიროა მომხმარებლების შენარჩუნებაცს, თუ გავითვალისწინებთ Buzz-ისა და Wave-ის შეცდომებს, Google-ს ყველაფერი კარგად გამოუვა.