სპეციალისტებმა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტიდან (ა.შ.შ) შექმნეს ჩიპი, რომელიც, როგორც მოსალოდნელია, მეცნიერებს დაეხმარება იმ პროცესების შესწავლაში, რომელიც მიმდინარეობს ადამიანის ტვინში.

ექსპერიმენტულ ნაწარმს შეუძლია ერთი სინაფსის მუშაობის იმიტირება — ორ ნეირონს შორის ადგილის, რომელიც პასუხისმგებელია ნერვული იმპულსის გადაცემაზე. მთლიანად ადამიანის ორგანიზმში დაახლოებით 100 მილიარდი ნეირონია და თითოეული მათგანი აყალიბებს სინაფსს სხვა ნეირონებთან.

ჩიპი იძლევა საშუალებას აღვადგინოთ ნეირონების ქცევა ახალი ინფორმაციის ათვისების პროცესში. ითვლება, რომ ეს მოვლენა არის ტვინის ბევრი ფუნქციის საფუძველი, მათ შორის დასწავლის უნარი და მეხსიერება. ჩიპი შეიცავს დაახლოებით 400 ტრანზისტორს, და დაპროექტებულია ისე, რომ ახდენდეს სხვადასხვა იონური არხების აქტივობის იმიტაციას.

ივარაუდება, რომ ექსპერიმენტული ნაწარმი მეცნიერებს დაეხმარება ადამიანის ტვინის მოქმედების შესწავლაში და შორეულ მომავალში ქმნის ახალი ტიპის გამომთვლელი სისტემების გამოჩენის შესაძლებლობას, ასევე ელექტრონული სქემების, რომლებიც გააერთიანებენ ხელოვნურ იმპლანტანტებს და თავის ტვინს.

შეგახსენებთ, რომ ჩიპებს, რომლებიც თავის ტვინის მოქმედების იმიტაციას ახდენს ასევე აწარმოებს კორპორაცია IBM.

გამოყენებულია მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მასალები.