ალან რასელი შეისწავლის რეგენერაციულ მედიცინას – ინოვაციური იდეა, თუ როგორ გამოვიყენოთ სხეულის დაზიანებისა და დაავადების სიგნალი რომელიც მართავს რეგენერაციის პროცესს.

თარგმანი: David Machakhelidze
განხილვა: Michael Kaulashvili

Creative Commons License