ასტროფიზიკოსებმა ყველაზე კაშკაშა ნეიტრონული ვარსკვლავი აღმოაჩინეს

Pulsar

ასტროფიზიკოსების საერთაშორისო კოლექტივმა აღმოაჩინა ცნობილ ნეიტრონულ ვარსკვლავებს შორის ყველაზე კაშკაშა M82X-2. კვლევის შედეგები ავტორებმა ჟურნალ Nature-ში გამოაქვეყნეს.

ნეიტრონული ვარსკვლავი რენტგენული პულსარი აღმოჩნდა. მისი გამოსხივების ენერგია ათ მილიონჯერ არემატება მზისას. ობიექტის ნატება ასჯერ მეტია ნიშნულზე, რომელიც ნავარაუდევი იყო ასეთი ტიპის ობიექტებისათვის. სავარაუდოდ აღმოჩენილი ობიექტი იმყოფება ორმაგ სისტემაში, საკუტარი კომპანიონი ვარსკვლავით. ახლა მეცნიერები უკვე პულსარების სესახებ თავიანთ წარმოდგენაზე დაფიქრდნენ.

აქამდე ასტროფიზიკოსები თვლიდნენ, რომ აღმოაჩინეს შავი ხვრელი, თუმცა მათ არ შეულიათ პულსირებადი გამოსხივების შექმნა, რომლის პერიოდიც 1,37 წამს შეადგენს. გამოსხივება Messier 82-დან გამოდიოდა, ასევე ცნობილი როგორც სიგარა ან M82, ის დედამიწიდან 12 მილიონი სინათლის წელიწადის მანძილზე მდებარეობს.

მისი წყაროს ძებნისას მზის სისტემაში ასტრონომებმა გამოიყენეს NASA-ის კოსმოსური ობსერვატორია  NuStar და Chandra-ის მონაცემები, ჯამში მათ გააანალიზეს M82-ის დაახლოებით 25 რენტგენის წყარო. შედეგად ასტრონომებმა მიაგნეს მძლავრი ნეიტრონული ვარსკვლავი M82X-2-ის მდებარეობას.

ითვლება, რომ პულსარები წარმოადგენენ ნეიტრონულ ვარსკვლავებს, რომლებიც ტრიალებენ ძალიან დიდი სიჩქარით, მათი მაგნიტური ველის ზოლი კი დახრილია მოძრავი ვარსკვლავის ცენტრისკენ.

ტალღის სიგრძის მიხედვით გაარჩევენ რადიოპულსარებს, რენტგენულ და ოპტიკურ პულსარებს.

წყარო: Nature

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *