Microsoft-ის პატენტი ეკრანის ბაქტერიებისგან გასუფთავებას ეხება

თანამედროვე სამყაროში, ჩვენ მუდამ გვიწევს დისპლეის სეRead More…