მეცნიერებმა შექმნეს ისტორიაში პირველი ეგზოჩონჩხი, რომელიც იმართება ტვინით

სამეცნიერო მიღწევებში, იდეების ჩამოყალიბებაში ხშირადRead More…

ჟურნალმა Science დაასახელა წლის უმნიშვნელოვანესი მეცნიერული მოვლენები

მაკროსკოპიული მექანიკური ოსცილატორის კვანტური “ქცევRead More…

აღმოჩენილია სხვა სამყაროების არსებობის დამასაბუთებელი ფაქტორები

მულტისამყარო ( Detlev Van Ravenswaay / Science Photo Library-ის ილუსტრაცია). ფიზიკოRead More…

ფიზიკოსები ანტიწყალბადის გროვების მიღებას კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდნენ

ASACUSA-ის ექსპერიმენტების მონაწილეებმა, რომელიც ტარდებოდRead More…