მზის სისტემის ორგანიკა, შესაძლოა კომეტების მონაწილეობის გარეშე წარმოქმნილიყო

აზოტზე დაფუძნებული ნაერთები, რომლებიც აუცილებელია სიRead More…